Het Atrium van de Turfmarkt 147 in Den Haag
Het Atrium van de Turfmarkt 147 in Den Haag – Nieuwbouw van ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie.